Bahasa Melayu: (Permainan Bahasa Melayu )


Kategori ini adalah untuk penyenaraian laman web permainan-permainan elektronik (komputer, arked dan konsol) dalam Bahasa Melayu. Permainan itu sendiri tidak perlu menggunakan Bahasa Melayu secara khususnya, tetapi isi kandungan laman-laman web dalam kategori ini mestilah ditulis dan dipersembahkan dalam Bahasa Melayu. Permainan-permainan yang diliputi oleh laman-laman web dalam senarai untuk kategori ini adalah permainan komputer (perisian permainan untuk komputer peribadi dan permainan berasaskan web seperti permainan mini Java dan Flash), permainanan konsol (perisian permainan untuk konsol seperti Playstation, Playstation 2, X-Box, GameCube dan N64; konsole 'emulators' dan konsole tangan seperti GBA ) dan arked syiling. Permainan Bahasa Melayu.