Bosanski: Društvo: Religija i duhovnost: (Budizam Religija i duhovnost )


Budizam potiče od učenja Bude. Postoje mnoge škole Budizma, tako da nekada to može zbuniti, posebno nekome ko nije upoznat sa tom temom. Ova kategorija je o religiji koju je Buda osnovao, i sadrži informacije o školama, ljudima, praksama, folozofiji, i učenju Budizma. Budizam Religija i duhovnost Društvo Bosanski.