(Galego )


O Galego é unha lingua falada no Nordeste da Península Ibérica, na rexión coñecida como Galicia. Na idade media Galicia foi un reino independente a partir do cal recuperouse o este da Península das mans dos musulmáns. A medida que os territorios foron conquistados a lingua falada daquela en Galicia (coñecida como Galego-Portugués) estendeuse cara o Sur onde hoxe en día atopase Portugal, onde máis tarde evolucionaría polo seu propio camiño dando orixe o Portugués. Galicia cando a Idade Media chegaba o seu fin caeu baixo o dominio do Reino Español, situación que dura ata os nosos días. O Galego creceu separado do Portugués e recibindo máis influencia do Español, especialmente cando os españois castigaron o uso da lingua, comezando os "Séculos Escuros" da literatura galega, que prolongáronse durante máis de catrocentos anos. Galego.