(Slovensky )


Vítejte v české jazykové sekci katalogu! Tato část katalogu je určena výhradně pro stránky v českém jazyce, ať již se jedná o stránky primárně české či stránky s vlastní českou mutací. Tato část však není určena stránkám pro dospělé - pro takové stránky je vyhrazena příslušná kategorie v části Adult. Samostatná část katalogu je věnována i stránkám pro děti a mládež, ve které je rovněž k dispozici kategorie pro stránky v českém jazyce: Kids and Teens: International: Česky. Členění české jazykové sekce Česky na tématickou a regionální oblast Česká jazyková sekce katalogu je stejně jako všechny ostatní jazykové mutace dále členěna do podkategorií. Slovensky.