(Tagalog )


Itong kategorya ay para lamang sa mga sulat sa wikang Tagalog. Kung ang inyong website ay sulat sa Ingles, kahit ukol sa Pilipinas, dapat ipadala sa Regional-Asia-Philippines, ang tamang kategorya. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik. Mga Patnugot ng pambansang wika - Tagalog. Tagalog.