(Tiếng Việt )


Đây là danh mục các trang sử dụng tiếng Việt là chính. Resources: Linguistics-Viet-Muong Dictionaries: Vietnamese Other: Ethnologue Countries: [TLD] Vietnam [.vn] Cambodia [.ka] The Directory About The Directory.org- Vietnamese Categories Địa Phương = Regional Báo chí và Tin tức = News Gia Đình = Home Giải Trí – Tiêu Khiển = Recreation Khoa học và Môi trường = Science Kinh tế và Doanh nghiệp = Business Mua sắm = Shopping Nghệ thuật và Giải trí = Arts Thể thao = Sports Thông Tin Tham Khảo = Reference Tin Học = Computers Trò chơi = Games Văn Hóa và Xã Hội = Society Y tế - Sức khoẻ = Health Tiếng Việt.